Kontakt os i dag!

Cases

Cases

Case #1

Det lykkedes at få 3 grundejere i Logistikparken i Brabrand til at sælge deres grunde på samlet ca. 85.000 m² til Søstrene Grene. Her er nu opført 30.000 m² lager og 1.200 m² kontor.

Case #2

Stofa samlede deres kontorer i Skejby og Horsens i et nyt domicil i Aarhus S. NP Consult forestod søgeprocessen og lejekontraksforhandlingerne med AP Pension i samarbejde med Syd Energis facility manager. Desuden har NP Consult gennemført søgeopgaver for koncernen efter flere mindre lejemål og ved fraflytning af lejemål.

Case #3

Forsvarets Sundhedsuddannelser overtog bygningerne på Sylbækvej i Aarhus. Det er måske det mest komplicerede projekt, som NP Consult har medvirket til at realisere. Her var ikke kun almindelig kommercielle og økonomiske overvejelser, men også en lang politisk proces med 2-3 Forsvarsministre, et EU-udbud og en meget presset tidsplan. Projektet er udviklet for DOMIS i samarbejde med Aart, Gjøde & Povlsgaard, MOE, Bech-Bruun og Forsvarets ejendomsafdeling i Hjørring.

Case #4

For Skanderborg Kommune gennemførte NP Consult salget af de gamle rådhuse i Skanderborg og Hørning. Det var en lang proces at forberede og optimere disse salg. Der er mange forhold, som man skal igennem i en sådan proces, herunder bl.a. udarbejdelse af lokalplaner og hensyn til lokale/bygningsmæssige forhold. En af de mere målbare forhold er at lave en realistisk vurdering af handelspriserne. Ved offentlige udbud er det således i høj grad sandhedens time, når budene åbnes. Med erfaring, som projektudvikler og en opdateret viden om priser på opførelsesomkostninger og vurdering af risici, lykkes det at modtage bud, som levede op til vurderingerne.

Case #5

For CAC Ejendomme forestod NP Consult salget af en mindre brugerejendom i Odense, som koncernen ikke længere havde brug for. Ejendommen blev solgt på kun 2 måneder og via en effektiv salgsindsats med direkte kontakt til primært ejere og lejer i lokalområdet fandt NP Consult flere interesserede. Flere afgav bud under udbudsprisen. Ejendommen blev solgt til prisen.